Type 99 Light Machine Gun Two Shots in Canyon

Type 99 Light Machine Gun Two Shots in Canyon

Two consecutive shots are fired from a Type 99 light machine gun from in a canyon.

by
by
by
by
by
by