Short Shaker Rhythm

Short Shaker Rhythm

Sound of a short rhythm played on a shaker.

by
by
by
by
by
by