Short Raspy Breath from Giant 2

Short Raspy Breath from Giant 2

A baboon giant gives off a short and raspy breath.

by
by
by
by
by
by