Giat AA52/ANF1 Machine Gun Single Shot

Giat AA52/ANF1 Machine Gun Single Shot

A single shot from a Giat AA52/ANF1 7.62×51 mm NATO machine gun.

by
by
by
by
by
by